Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Projektitoimisto Heiga osk
Y-tunnus: 3186378-1
Kympinkatu 3 B
40320 Jyväskylä
info@happysecond.fi

Henkilötietojesi käsittelyyn liittyen voit olla yhteydessä yllä olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, verkkosivujen- ja palveluiden kehittäminen, sekä tilasto- ja markkinointitarkoitukset.

Rekisteriin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen palveluiden tarjoamisen ja asiakassuhteen hoitamisen edellyttämien toimintojen kannalta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Muut käyttäjän ilmoittamat tiedot
  • Yhteysloki
  • Evästeiden ja analytiikan kautta kerättävät tiedot

Evästeet (cookies)

Sivuillamme kerätään joitakin tietoja käyttäjistä evästeillä (”cookies”). Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka yleensä sisältää anonyymin tunnistenumeron. Evästeet ovat anonyymejä, eikä niistä käy ilmi vierailijan henkilöllisyys.

Käytämme evästeitä kävijäliikenteen analysointiin, tilastolliseen seurantaan, sekä sivuston kehittämiseen.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit muuttaa selaimesi selainasetuksia.

Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä poistaa  rekisteristä  tiedot,  kun  tietojen  käsitellylle  ei  ole  enää  liiketoiminnallista perustetta tai jos rekisteröity itse tietosuojalainsäädäntöön perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Tietojen luovutus

Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan siirtää toimeksiannosta käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn henkilötiedot voivat kulkea Euroopan unionin (“EU”) ulkopuolella sijaitsevan sähköpostipalvelimen kautta. Tässäkin tapauksessa tietojen siirtämisessä noudatetaan asianmukaista tietosuojaa.

Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksyttävillä teknisillä keinoilla ja hyvien käytäntöjen mukaisesti suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettäviin tietoihin on pääsy ainoastaan rekisterinpitäjällä ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien tahojen käyttäjillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen. Oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä. Oikeus peruuttaa aiemmin annettu suostumus tietojen käsittelylle. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.